Hanna Miecznikowska

Jestem psychoterapeutą, mediatorem i trenerem kompetencji komunikacyjnych.

Powadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw oraz mediacje pojednawcze. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ukończyłam kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW oraz kurs Psychoterapia par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od 2018 roku jestem też członkiem SPCh.

Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie integratywnym tj. łączącym różne podejścia psychoteraputyczne (terapia schematów, metody psychodynamiczne, techniki poznawczo-behawioralne, elementy analizy transakcyjnej, terapia oparta na emocjach S. Johnson, model transgeneracyjny w pracy z parami, systemowe techniki pracy z parą, genogram, podejście narracyjne, praca z metaforą) celem uzyskania jak największej użyteczności dla konkretnego procesu psychoterapeutycznego danej osoby (psychoterapia indywidualna) lub relacji (psychoterapia par).

Razem z mężem jesteśmy trenerami warsztatów małżeńskich Ja+Ty=My oraz warsztatów dla narzeczonych Radość i Nadzieja prowadzonych przez Fundację Pomoc Rodzinie w ramach Programów na Miłość i Życie. Jestem również moderatorem procesów grupowych oraz licencjonowanym trenerem warsztatów rozmów handlowych metodą Story Seekers, której sednem jest sztuka empatycznego słuchania tzn. takiego gdy „ktoś naprawdę Cię słyszy i wcale przy tym nie osądza, nie próbuje brać za Ciebie odpowiedzialności ani Cię kształtować” (cyt. Carl Rogers)

Wierzę, że człowiek realizuje się w spotkaniu z drugim człowiekiem, dlatego cenię i promuję:

– dialog jako proces, w którym nie okopujemy się na stanowiskach lecz jesteśmy ciekawi dociec powodów, dlaczego ktoś myśli inaczej niż my myślimy i w którym bardziej niż o przyznanie racji chodzi o dotarcie do prawdy

– współpracę opartą na zaufaniu, najlepiej na styku kilku obszarów kompetencji, bo dzisiejszy świat jest zbyt skomplikowany, sfragmentaryzowany i lateralny, by jedna perspektywa wystarczyła do znalezienia optymalnego rozwiązania (lub zajmie to więcej czasu niż mamy dyspozycji)

Współpraca jest wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem wezmą pod uwagę ich potrzeby i ich system wartości” cyt. M. Rosenberg

W życiu codziennym praktykuję uważność, kontemplację i odnajdywanie sensu życia w nim samym.

Mogę pomóc, gdy doświadczasz:

  • trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, trudności z przeżywaniem emocji, problemów w kontaktach społecznych, trudności z radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • kryzysów małżeńskie, trudności w relacji małżeńskiej,
  • problemów z przechodzeniem przez kryzysy rozwojowe, lęku przed zmianą, straty, kryzysów życiowych, problemów z akceptacją siebie, braku poczucia sensu życia, braku poczucia własnej wartości,
  • zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju, depresji

oraz gdy potrzebujesz:

  • wsparcia w rozwoju osobistym, podniesienia kompetencji komunikacyjnych,
  • psychoedukacji w zakresie modeli poznawczych (jak myślę i jaki to ma na mnie wpływ),
  • treningu relaksacji, praktyki uważności

Przyjmuję:
czwartki – 12.00–17.00 (po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie lub mailowo)