Polityka Prywatności

JUST FIT Justyna Podobińska jako właściciel studio Funkcjonuj wykonując obowiązek przepisów RODO przesyła Państwu klauzulę informacyjną.
Klauzula informacyjna dla Klientów firmy JUST FIT Justyna Podobińska. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JUST FIT Justyna Podobińska , ul. Świderska 113, 03-128 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@funkcjonuj.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji statutowych działań firmy,
5) kategoria danych osobowych: dane zwykłe,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia współpracy,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.