Słów kilka o emocjach i motywacji

„Motywacja zawsze wywołana jest inspiracją” – Piotr Gronek

 

Najwspanialszym narzędziem każdej osoby uprawiającej sport jest psychika. Źródłem wszystkich naszych sukcesów jest nasz mózg – to on reguluje nasz oddech, kontroluje pracę naszego serca oraz zarządza całym naszym ciałem.

Fundamentem odporności psychicznej jest nasza wytrzymałość fizyczna. Jeśli chcesz być odporny psychicznie i utrzymywać swoją motywację na optymalnym poziomie najpierw musisz zadbać o swoją kondycję fizyczną. Gdy twoje ciało jest wyczerpane, odporność psychiczna również spada.

Ty jako sportowiec, musisz wiedzieć i rozumieć procesy, które zachodzą w Tobie podczas uprawiania danej dyscypliny. Te mechanizmy motywacyjne to nic innego jak zespół procesów fizjologicznych i psychicznych, które określają podłoże naszych zachowań. Pokazują nam one w jaki sposób i w jakim kierunku mamy wykonywać istotne dla nas rzeczy, aby zaprowadziły nas do zamierzonych wyników.

By system motywacyjny się uskutecznił muszą być spełnione dwa podstawowe warunki, o których wspomniałam przy omawianiu metody SMARTER. A zatem do założeń tych zaliczymy:

– wynik naszej czynności, musi zostać przez nas oceniony jako potrzebny, pożądany – a więc nasze zadanie ma być dla nas wartościowe i ważne,

– musimy być pewni, że wynik, który chcemy uzyskać w danych warunkach jest możliwy – a więc musimy określić realność naszego zadania.

Pamiętaj, że założenia te mają zawsze charakter osobisty.

Motywacja ma różne twarze, ale jest to zawsze stan gotowości każdego naszego działania. Nie jest to jednak tylko nasze wewnętrzne uczucie czy chcemy coś zrobić. Tak na prawdę wszystko co czujemy jest w pewien sposób formą motywacji. To właśnie emocje przypisują znaczenie określonym wydarzeniom w naszym życiu, a zatem stają się odpowiednim bodźcem do określonego zachowania. Najprościej opisać jest to na przykładzie każdej z emocji:

– odczuwanie RADOŚCI daje nam siłę i motywację do codziennego działania,

– SMUTEK przynosi nam refleksję nad rzeczami, które się dzieją i pozwala nam dostrzec co naprawdę jest dla nas cenne,

– celem STRACHU, który przypomina nam o byciu ostrożnym jest podjęcie takich kroków, które zapewnią nam bezpieczeństwo,

– i wreszcie ZŁOŚĆ dba o nasze granice i potrzeby.

Emocje powodują, że skupiamy się na naszych potrzebach psychologicznych – to osobiste motywatory, kierujące naszym zachowaniem.

Mam zatem do Ciebie pytanie 😊

Jakie emocje motywują Twoimi działaniami? Dlaczego robisz, to co robisz? Czy motywuje Cię strach, złość, a może uśmiech, który pojawia się na Twojej buzi, gdy robisz to co lubisz?

Motywację możemy podzielić na wewnętrzną i zewnętrzą.

Wewnętrzna płynie z naszego wnętrza i jest efektem niezaspokojenia naszych potrzeb, natomiast motywacja zewnętrzna wynika ze społecznego nacisku, systemu kar i nagród.

Motywacja zewnętrzna skierowana jest więc głównie na korzyści materialne. Wykonujesz coś, bo liczysz na pewną nagrodę: może to być nagroda finansowa, zainteresowanie mediami, medal na zawodach, ale również pochlebne słowo od trenera. Robisz coś, by uniknąć kary.

Myśląc o naszej motywacji wewnętrznej pamiętajmy, że będzie ona miała korzystniejszy wpływ, gdy będzie połączona ze współpracą, zadowoleniem i prawem do podejmowania własnych decyzji.

Współpraca zapewnia nam bowiem poczucie akceptacji i jedności w społeczeństwie. Gdy czerpiesz z własnego działania zadowolenie bardziej się angażujesz w daną czynność. Czujesz dumę i satysfakcję. Natomiast prawo do podejmowania decyzji powoduje, iż czujesz, że to co robisz zależy od Ciebie, że masz nad tym kontrolę.

Jednakże przez wszystkie bodźce zewnętrzne takie jak pieniądze, status społeczny możemy wpływać również na naszą motywację wewnętrzną. Dany bodziec musi zawsze ulec naszej wewnętrznej modyfikacji – musimy go zaakceptować, umiejętnie połączyć motywację wewnętrzną z odpowiednimi bodźcami zewnętrznymi. Ostatecznie więc oba motywy nakładają się na siebie, powodując wzrost lub obniżenie motywacji końcowej.

Umiejętność wykorzystania odpowiedniej metody do zwiększenia źródła w określonej sytuacji, w której znajduje się sportowiec jest bardzo ważnym składnikiem sportowych wyników.

Poniżej przedstawiam Ci listę kluczowych pytań. Usiądź więc wygodnie, weź kartę i zapisz swoje odpowiedzi. Pamiętaj, że nie ma dobrych i złych odpowiedzi, są one po prostu Twoje.

  1. Jaka była Twoja początkowa motywacja do uprawiania sportu?
  2. Jaka jest Twoja obecna motywacja do uprawiania sportu?
  3. Jaki jest Twój cel sportowy?
  4. Jakie jest Twoje marzenie sportowe?

Gdy szczerze odpowiesz na te pytania, dowiesz się, co w sporcie jest dla Ciebie ważne.

Trzymam mocno kciuki za Twój prywatny sukces.

Beata Rolak – Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie studentka psychologii w Warszawie. Pasjonatka sportu i treningu mentalnego. Zapalona crossfiterka od 4 lat zakochana w tym sporcie. Swoją wiedzą dzieli się zarówno z zawodowymi sportowcami jak i amatorami w projekcie “Story About Me”
Podziel się: